NoClaims logo

Vastgoedbeheer vaagt om beheersing van risico’s en dus periodieke inspecties en keuringen. Het gaat dan om verplichte en vanuit “zorgplicht” benodigde keuringen, ook verzekeraars stellen eisen waaraan voldaan moet worden. Bij een gemiddeld gebouw gaat dit over 15 – 25 keuringsmomenten per jaar. Bij een portefeuille van 50 gebouwen heb je het dan al snel over meer dan 1.000 per jaar waarbij het de verantwoording van de gebouweigenaar is om alles onder controle te hebben. In de praktijk blijkt steeds weer dat veel zaken niet op tijd gekeurd en onderhouden worden waardoor er onnodige risico’s gelopen worden.

NoClaims is de on-line softwaretool waarmee alle keuringen op tijdigheid gevolgd worden. Leveranciers kunnen zelf de uitgevoerde keuring in NoClaims afmelden. U kunt 24/7 online de voortgang zien en geautomatiseerd een rapportage per mail ontvangen. Ik ben in staat uw portefeuille inzichtelijk te maken en het systeem alle verplichtingen te laten monitoren. U neemt dan zonder mijn tussenkomst een abonnement bij NoClaims en voor de implementatie kunt u rechtstreeks bij mij terecht. www.noclaims.nl

De meest voorkomende keuringen

 • Brandmeldinstallatie
 • Maandelijkse test brandmeldinstallatie
 • Sprinklerinstallatie
 • Wekelijks sprinklertest
 • Vluchtwegaanduiding
 • Liften
 • Schuifdeuren
 • Brandblussers
 • Brandslanghaspels
 • Uitvoering Legionella beheersplan
 • Nen 3140-inspectie
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie
 • Rolpaden / Roltrappen
 • Koelinstallatie
 • Gasgestookte verwarming
 • Valbeveiliging daken
 • Droge blusleiding
 • Brandwerende doorvoeren

Een standaard implementatie bestaat uit de volgende stappen.

 • Inventariseren verplichte keuringen per gebouw (of gebouwdeel)
 • Bepalen van gewenste vrijwillige keuringen en/of onderhoudsbeurten (zorgplicht)
 • Aanbesteden centrale contracten tbv keuringen (indien gewenst)
 • Inrichten NoClaims op uw portefeuille
 • Inrichten autorisaties in NoClaims, eigen medewerkers, extern beheerders en leveranciers
 • Instructie leveranciers tbv afmelden werkzaamheden in NoClaims
 • Bepalen en inrichten periodieke rapportage
 • Begeleiden betrokkenen tijdens de opstart